Kurkumin i vitamin D - partneri u eri pandemije COVID-19

Kurkumin i vitamin D - partneri u eri pandemije COVID-19

27-01-2021

Boriti se protiv novonastalih virusa uvijek je golem izazov, kako za cijelu znanstvenu zajednicu, koja nastoji što prije razumjeti mehanizam kojim ovaj virus uzrokuje komplikacije, tako i za naš vlastiti imunološki sustav koji se mora suočiti s njime.

Osim onih epidemioloških, dodatne mjere koje možemo provoditi kako bismo suzbili simptome COVID-19 bolesti su davanje potpore vlastitom imunitetu, u prvom redu brigom za sebe kroz pravilnu prehranu, odmor i unos vitamina, minerala i prirodnih spojeva koji su u službi zdravlja.

kurkuma

 

Vitamin D i COVID-19

Vitamin D je esencijalan mikronutrijent iz skupine vitamina topivih u mastima. Često ga nazivamo sunčanim vitaminom, a steroidna struktura i specifična obilježja čine ga više hormonom nego vitaminom.

Njegove mogućnosti zaštite zdravlja kostiju, u trenutnoj globalnoj zdravstvenoj situaciji, zasjenjene su njegovim snažnim utjecajem na imunitet.

Znanstvene studije su ukazale na povezanost niskih koncentracija vitamina D i veće učestalosti infektivnih bolesti, poglavito infekcija gornjeg respiratornog sustava te enteroviroza, ali i pneumonije, upale uha, denga groznice, hepatitisa B i C te HIV infekcije.

Temeljem dosadašnjih istraživanja možemo postaviti hipotezu kako dobar status vitamina D može smanjiti rizik virusnih epidemija i pandemija na više načina. Vjerojatno se učinak vitamina D na smanjenje rizika od infekcija respiratornog sustava temelji na tri osnovna mehanizma:

  1. održavanjem čvrste epitelne barijere putem djelovanja na uske sveze (engl. tight junctions) i sprječavanjem ulaska virusa,
  2. ubijajući ovijene viruse produkcijom katelicidina i defenzina
  3. te smanjujući produkciju proupalnih citokina i tako smanjujući rizik od citokinske oluje koja je obilježje teške pneumonije, poput onih koje se viđaju kod COVID-19.

Za optimalnu zaštitu od infektivnih bolesti, poželjno je postići koncentraciju vitamina D u krvi između 75 i 125 nmol/L. Kod odraslih osoba koje su u riziku za pojavu nedostatka vitamina D preporučuju se preventivne doze vitamina D koje se kreću od 1500 – 2000 IJ vitamina D.

Almagea CURCUMIN FORTE+ 30 kapsula

Kurkumin i COVID-19

Kurkumin, kao biološki aktivan sastojak začina kurkume, dobro je istražen, te je više od 300 kliničkih istraživanja potvrdilo njegovo blagotvorno djelovanje kod raznih bolesti, a zbog svog antiviralnog djelovanja, predstavlja logičan izbor za profilaktičku terapiju kada je u pitanju COVID-19.

Zbog iskustva utjecaja kurkumina na koronaviruse koji su se ranije javili i bili uzrokom teške akutne respiratorne bolesti, poput bolesti SARS-CoV iz 2003. godine, možemo predvidjeti kako kurkumin ometa replikaciju virusa i njegovo vezanje na receptore.

Istraživanja su pokazala kako kurkumin izravno komunicira s oko 30 proteina (DNA polimeraza, tioredoksin reduktaza, kinaza fokalne adhezije, protein kinaza, tubulin, lipoksigenaza...).

Također, kurkumin modulira međustanične signalne kaskade koje su ključne za učinkovitu replikaciju virusa. Također, kurkumin smanjuje umnožavanje virusa ometajući ključne korake u njihovom replikacijskom ciklusu, uključujući replikaciju genoma i virusno vezanje.

Pokazano je da primjena kurkumina može modificirati strukturu površinskog proteina u virusima čime blokira ulazak virusa, ali i proces pupanja virusa.

Potencijalni nedostatak kurkumina jest njegova ograničena bioraspoloživost, posebno kod oralne primjene, no tom se problemu može doskočiti proizvodnjom naprednih kapsula pretvorbom kurkumina primjerice u micele, čime on postaje visokoiskoristiv. 

 

Citokinska oluja i zdravlje pluća uz unos kurkumina

Kod bolesti COVID-19 javlja se prekomjerni upalni odgovor na infekciju, tzv. citokinska oluja, koja ima velik utjecaj na ishod bolesti.

Upala u fiziološkim uvjetima predstavlja zaštitni mehanizam koji djeluje na način da uklanja štetne vanjske agense, nekrotična tkiva i stanice te promiče popravljanje oštećenja. Naime, upala pokreće zaštitni imunosni odgovor kada je ograničena na lokalno zahvaćena tkiva.

Međutim, kada se mehanizam koji regulira upalu isključi, javlja se trajna i opsežna upalna reakcija koja može doseći patološke razine uzrokujući fatalno sistemsko oštećenje.

Prekomjerna proizvodnja imunosnih stanica i proupalnih citokina uzrokuje akutnu ozljedu pluća i akutni respiratorni distres sindrom. Simptomi utječu na izmjenu kisika u plućima i na kraju mogu dovesti do smrti.

Kurkumin i na polju citokinske oluje pokazuje potencijalni terapijski učinak.

Kurkumin ublažava ozbiljnost virusne upale pluća inhibiranjem stvaranja citokina te smanjuje oksidativni stres, a zabilježeno je djelovanje kurkumina na markere koji se javljaju kao odgovor na infekciju virusa influence A i posljedičnog poboljšanja stanja kod upale pluća.

Almagea® CURCUMIN FORTE+ sadrži snažnu sinergiju visokoiskoristivog micelarnog oblika kurkumina (NovaSOL® Curcumin) i vitamina D koji doprinosi normalnoj funkciji imuniteta.

Superiorna bioraspoloživost NovaSOL® Curcumina dokazana je kliničkim istraživanjem koje je pokazalo da posjeduje 185 puta veću biološku raspoloživost u usporedbi s nativnim kurkuminom.

Tako jedna Licaps® kapsula odgovara primjeni 5800 mg nativnog kurkumina, odnosno 232 grama praha kurkume.

Licaps® kapsule koje štite aktivne sastojke od kisika i vanjskih utjecaja čime se smanjuje oksidacija, razgradnja, hidroliza i popratne negativne reakcije sastojaka. Kapsule ne sadrže otapala, konzervanse, gluten, škrob, plastifikatore, alergene i GMO sastojke.