Test SARS-COVID-2 DeepBlue slina


Šifra proizvoda: C026320

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) – Saliva se upotrebljava za in vitro kvalitativnu detekciju antigena virusa SARSCoV-2 u uzorku sline čovjeka.

Redovna cijena: 3,86 €

Namijenjen je laicima za osobnu upotrebu u svrhu izvođenja brzog testa na novi koronavirus.

Moguce je testiranje simptomatskih i asimptomatskih infekcija.

Proizvod se koristi sendvič-metodom s dvostrukim antitijelima za otkrivanje proteina SARS-CoV-2 N. Ako uzorak sadržava antigen koronavirusa, kontrolna linija (C) i linija za testiranje (T) postat će vidljive što znači pozitivan rezultat. Ako uzorak ne sadržava antigen koronavirusa ili se antigen koronavirusa ne detektira, vidljiva će postati samo kontrolna linija (C).

  1. Otvorite pakiranje i izvadite napravu za testiranje. Pronađite okno za promatranje i otvor za uzorak (S). Trebalo bi ga iskoristiti unutar jednog sata.
  2. Odvrnite poklopac epruvete za ekstrakciju u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Prstom pritisnite prethodno izrezan krug, napravite otvor na vanjskoj kutiji i u njega umetnite dno epruvete za ekstrakciju antigena.
  3. Izvadite sterilizirani štapić za uzimanje brisa iz ambalaže. Umetnite mekani vrh steriliziranog tupfera u usta, aktivno uzmajte bris unutrašnje strane usta i jezika kako biste prikupili slinu, otprilike 30-60 sekundi dok se mekani vrh ne napuni slinom.
  4. Uzorak brisa stavite u epruvetu za ekstrakciju, rotirajte štapić oko 10 sekundi, zatim pritisnite vrh štapića uz stijenku epruvete tri puta da bi se otpustio antigen u štapiću.
  5. Okrenite poklopac epruvete za ekstrakciju u smjeru kazaljke na satu. Odvrnite mali bijeli poklopac na vrhu epruvete za ekstrakciju. Epruvetu okrenite u okomit položaj i zatim dvije kapljice uzorka dodajte u otvor za uzorak (S).
  6. Pokrenite sat. Rezultat je spreman za 15 minuta. Ne očitavajte rezultat nakon više od 30 minuta.
  7. Sve iskorištene materijale spremite u isporučenu vrećicu za ispravno odlaganje. Komplet za testiranjemože se odložiti s uobičajenim kućanskim otpadomu skladu s primjenjivim lokalnim propisima.

Sadržaj Pakiranja Covid-19 (Sars-cov-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) – Saliva:
• Brza SARS-CoV-2 antigen testna kartica (pakirana u folija vrecici)
• Sterilni bris
• Tuba za ekstrakciju
• Otopina za ekstrakciju uzoraka
• Upute za uporabu (ovaj letak)
• Stalak za tubu