PharmaS Pro Beta Glukan 1275 mg 30 vrećica


Šifra proizvoda: C021848

Visokopročišćeni (85%) beta-(1,3/1,6)-D-glukan porijeklom iz kvasca S.cerevisiae.

Redovna cijena: 59,00 €

Visokopročišćeni (85%) beta-(1,3/1,6)-D-glukan porijeklom iz kvasca S.cerevisiae.

Kulturu živih liofiliziranih bakterija mliječne kiseline Bifido. animalis ssp. lactis BLC1.

Sadrži vitamin C, vitamin D i Cink u punoj dnevnoj dozi.

 

1 vrećica dnevno za djecu stariju od 12 godina i odrasle


Pro Beta Glukan 1275 mg sadrži beta -(1,3 /1,6)-d glukan, izoliran iz stanične stjenke kvasca Saccharomyces cerevisiae; koji povećava imunološku aktivnost za 50-120% unutar prvih 72-96 sati od orlanog uzimanja.